Podmiot prowadzący:
GOLDPHARM Sp. z o.o.
ul. Kopernika 38
90-552 Łódź
e-mail: apteka@magnuspharm.com.pl
REGON: 366131709
NIP: 727-280-85-47
Numer zezwolenia: FŁ-1301/A/2017
Apteka działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 653937.
Zezwolenie wydał:
90-341 Łódź
ul. Fabryczna 25
tel: 42 630 21 71, 630 21 79
fax: 42 630 25 14
e-mail: sekretariat@lwif.pl