APTEKA MAGNUSPHARM.PL

GOLDPHARM SP. z o.o.
Łódź ul. Kopernika 38
Tel. 0-42 253-18-18
NIP 727-280-85-47
Regon 366131709
Numer KRS: 0000653937

Firma
 • Właścicielem apteki internetowej MagnusPharm.com.pl zwanej dalej „Apteka Internetowa” lub „Apteka” dostępnej pod adresem www.magnuspharm.pl jest:

  GOLDPHARM SP. z o.o.
  Łódź ul. Kopernika 38
  Tel. 0-42 253-18-18
  NIP 727-280-85-47
  Regon 366131709
  Numer KRS: 0000653937

 •  GOLDPHARM Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za realizacje zamówień składanych przez klientów zwanych dalej „Kupującymi” i obsługę Apteki Internetowej.
OFERTA
 • Apteka Internetowa prowadzi sprzedaz kosmetyków oraz produktów leczniczych i materialów medycznych, dopuszczonych do sprzedazy na terenie Polski, dostepnych bez recepty.
 •  Wszystkie ceny prezentowane w Aptece Internetowej sa cenami brutto podanymi w zlotych polskich i obowiazuja w momencie skladania zamówienia.
 •  Ilość produktów promocyjnych jest scisle okreslona. Promocja trwa do czasu ich wyczerpania. Apteka zastrzega sobie mozliwosc odmowy realizacji sprzedazy produktu promocyjnego w przypadku wyczerpania asortymentu, o czym Kupujacy zostanie powiadomiony droga mailowa lub telefonicznie.
 •  Uzyte w serwisie nazwy produktów i marek, znaki graficzne sa wlasnoscia firm i sa prezentowane w celach informacyjnych.
 •  Opisy do produktów oferowanych w Aptece Internetowej sluza celom informacyjnym oraz do identyfikacji produktów. Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z ulotka dolaczona do opakowania, a w razie watpliwosci skonsultowac sie z lekarzem lub farmaceuta.
 •  Opakowania produktów na zdjeciach sporadycznie moga róznic sie od opakowan rzeczywistych ze wzgledu na zmiany dokonane przez producentów.
 •  O wyjatkowych przypadkach braku towaru wyniklych z przyczyn niezaleznych od Apteki (brak produktu w hurtowni, wycofanie produktu z obrotu itp.) Kupujacy zostanie poinformowany droga telefoniczna lub elektroniczna.
 •   Dokumentem potwierdzajacym sprzedaz produktu jest paragon fiskalny lub na zyczenie klienta faktura VAT.
 •  Apteka Internetowa zastrzega sobie mozliwosc wprowadzania zmian w ofercie.

 


ZAMÓWIENIA
 • Zamówienia w Aptece Internetowej mozna skladac 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu.
 • Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidlowe wypelnienie formularza adresowego dodatkowo z podaniem adresu email.
 • Kazde zlozone przez Kupujacego zamówienie potwierdzamy emailem z informacja o jego przyjeciu.
 • Do poprawnej realizacji zamówienia oprócz danych adresowych i kontaktowych oraz wybranych towarów i ich ilosci niezbedne jest wybranie sposobu transportu oraz sposobu platnosci.
 • W razie zmiany terminu realizacji zamówienia Kupujacy zostanie o tym niezwlocznie poinformowany.
 • Apteka Internetowa moze prosic o potwierdzenie zlozonego zamówienia za posrednictwem poczty elektronicznej. W takich przypadkach niepotwierdzone zamówienia nie beda realizowane. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówien z niepelnymi danymi lub z danymi budzacymi watpliwosci.
 • W przypadku trudnosci z realizacja zamówienia z przyczyn niezaleznych od Apteki, Kupujacy zostanie o tym niezwlocznie poinformowany.
 • W przypadku braku czesci towarów objetych zamówieniem Kupujacy jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (anulowanie zamówienia, czesciowa realizacja, wydluzony czas oczekiwania).
WYSYŁKA I ZWROTY
 • Towary zakupione w Aptece Internetowej, wraz z paragonem fiskalnym lub faktura VAT dostarczane sa kupujacemu w terminie od 1 do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia, za posrednictwem firmy kurierskiej. 
 • Produkty lecznicze zakupione w Aptece Internetowej, wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT dostarczane są kupującemu za posrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej – przesyłka kurierska Pocztex 48.
 • W przypadku rezygnacji lub zwrotu zamówionych preparatów kupujący będzie obciążony kosztami wysyłki w obie strony zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.
 • Koszty wysyłki:Przesyłka Kurierska – Kurier DPD
  Wartość Zamówienia                 Przelew                    Pobranie 
   do 300 zł  15,00 zł  20,00 zł
   pow. 300 zł   gratis  5,00 zł

   

  Celem zapewnienia płynności dostaw Apteka Magnus Pharm zastrzega sobie prawo do zmiany dostawcy. Powyzsze ceny obowiazuja na terenie Polski. 
  W przypadku przesylek zagranicznych prosimy o kontakt tel. lub email w celu ustalenia doplaty za przesylke.

 • Koszty dostawy ponosi Kupujacy. Kwota naleznosci za dostawe zostaje automatycznie doliczona do rachunku Kupujacego.
  W przypadku, gdy zamówienie przekracza wartosc 300 zlotych, Kupujacy nie ponosi kosztów dostawy pod warunkiem, ze nie odstapi od umowy. W przypadku formy platnosci „za pobraniem” doliczana jest jedynie kwota za pobranie gotówki w wysokosci 5.00 zl (dotyczy przesylek realizowanych wylacznie na terenie Polski).
 • Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny”
 • Kupujacy moze odstapic od umowy bez podania przyczyny (z zastrzezeniem punktu 26 niniejszego regulaminu) – w ciagu 14 dni od daty odebrania przesylki, skladajac na pismie stosowne oswiadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wyslanie oswiadczenia przed uplywem terminu.
 • Warunkiem zwrotu uiszczonej ceny przy odstapieniu od umowy jest zwrot zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty odstapienia w stanie niezmienionym tzn. towar musi byc zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym i zamknietym fabrycznie opakowaniu.
 • Zwroty beda realizowane z uwzglednieniem szczególnych warunków reklamacji dotyczacych produktów leczniczych i wyrobów medycznych tj. zgodnie z art.96 ust.5 ustawy z dn.6 wrzesnia 2001r. Prawo farmaceutyczne ( tekst jednolity Dz. U. nr 53 poz.533 z 2004 r. z pózniejszymi zmianami): produkty lecznicze lub wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegaja zwrotowi z wyjatkiem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego posiadajacego wade jakosciowa lub niewlasciwie wydanego.
 • Po dokonaniu zwrotu towaru pieniadze przesylane beda przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupujacego lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Koszty przesylki zwracanego towaru ponosi Kupujacy.
 • Reklamacje sa rozpatrywane zgodnie z ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (z zastrzezeniem punktu 28 niniejszego regulaminu). Reklamacje moga byc przesylane poczta elektroniczna na adres: kontakt@magnuspharm.pl , lub listem poleconym.
 • Podstawa do zlozenia reklamacji jest sprawdzenie zawartosci przesylki w obecnosci kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w chwili doreczenia paczki oraz sporzadzenie protokolu reklamacyjnego w jego obecnosci. W przypadku niezastosowania sie do powyzszej informacji reklamacje dotyczace uszkodzenia zawartosci paczki nie beda przyjmowane. 
REKLAMACJE

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Apteki Internetowej . Apteka internetowa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Apteka internetowa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@magnuspharm.pl

Apteka internetowa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Apteka internetowa nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apteką internetową , a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

POZOSTALE WARUNKI REGULAMINU
 • Apteka Internetowa gwarantuje pelna ochrone danych osobowych zgodnie z obowiazujacym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z pózniejszymi zmianami) oraz wykorzystanie tych danych osobowych wylacznie w celach informacyjnych i do realizacji zamówien.
 • Zlozenie zamówienia w Aptece Internetowej oznacza zaakceptowanie postanowien tego regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiazuja przepisy kodeksu cywilnego.